Vergadering Algemeen Bestuur

Naar documentatie

 

Op woensdag 7 juli 2021 wordt van 18.00 uur tot 19.00 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Bedrijvenschap Hoefweg.

Deze vergadering is openbaar en wordt in verband met de geldende COVID-19 maatregelen digitaal gehouden.

Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@hoefweg.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u bijgaand op deze website aan. Bekijk hier de vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris