Lansingerland en Zoetermeer aan het roer

Afbeelding van bedrijvenschap hoefweg en snelweg A12

Het Bedrijvenschap Hoefweg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. De twee gemeenten hebben voor de ontwikkeling van het Prisma Bedrijvenpark de handen ineen geslagen. Voor de ontwikkeling van het gehele terrein werkt het Bedrijvenschap Hoefweg samen met twee andere partners, namelijk MRP Development en Maasstede Vastgoed Ontwikkeling V.O.F.

Het Bedrijvenschap Hoefweg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De twee bestuursorganen worden gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Het Algemeen Bestuur heeft een directeur en een secretaris benoemd om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden.

Daarnaast is er een projectbureau met medewerkers van verschillende disciplines. De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiële gang van zaken, onder meer door het beoordelen van de begroting en de jaarrekening van het Bedrijvenschap Hoefweg. Dit gebeurt nadat beide gemeenteraden hun mening over deze financiële stukken hebben kunnen geven.

Het Algemeen Bestuur

logo van Gemeente Lansingerland

Namens de gemeente Lansingerland hebben Simon Fortuyn, Leon Hoek, Leon Erwich en Frans Ammerlaan zitting in het Algemeen Bestuur.

logo van Gemeente Zoetermeer

Namens de gemeente Zoetermeer hebben Jan Iedema, Ronald Weerwag, Juliette Meurs en Roel van der Vlies zitting in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Simon Fortuyn

Simon Fortuyn

Voorzitter
Gemeente Lansingerland
Leon Hoek

Leon Hoek

Gemeente Lansingerland
Jan Iedema

Jan Iedema

Gemeente Zoetermeer
Ronald Weerwag

Ronald Weerwag

Gemeente Zoetermeer

Vergaderingen

Het Algemeen Bestuur vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats bij het Projectbureau van Bedrijvenschap Hoefweg aan de Prismalaan West 1 in Bleiswijk. De agenda en de vergaderstukken vindt u hieronder. Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Agenda en vergaderstukken

Projectorganisatie

Het Algemeen Bestuur stuurt voor de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling een projectbureau aan.