Vergadering van het Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Hoefweg

Naar documentatie

Op 5 juli 2023  wordt van 17.30 uur tot 18.30 uur een openbare vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van Bedrijvenschap Hoefweg. 

Deze vergadering is openbaar en wordt digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@hoefweg.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u vanaf 28 juni 2023 aan via https://hoefweg.nl/documentatie 

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf,

secretaris