Openbare vergadering Algemeen Bestuur Hoefweg

Naar documentatie

Op woensdag  6 juli 2022 wordt van 17.30 uur tot 18:30 uur een vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg, 

Deze vergadering is openbaar en wordt digitaal gehouden. Wilt u als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat@hoefweg.nl.  U krijgt dan de inbelgegevens toegestuurd.

De agenda en stukken voor deze vergadering treft u bijgaand op deze website aan. Bekijk hier de vergaderstukken

Met vriendelijke groet,

Marike Kalf, secretaris