Bedrijvenschap Hoefweg

Bedrijvenschap Hoefweg


Algemeen

Het Bedrijvenschap Hoefweg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. Het doel van het Bedrijvenschap Hoefweg is het ontwikkelen van een modern en goed ontsloten bedrijventerrein. Door de centrale ligging in de zuidvleugel van de Randstad, pal langs de snelweg A12 en met een directe op- en afrit is de uitstekende bereikbaarheid per auto van het terrein verzekerd. Daarnaast wordt er in de directe nabijheid ook gewerkt aan de realisatie van een hoogwaardig station, zodat de bereikbaarheid per openbaar vervoer op termijn ook optimaal wordt.

Voor de ontwikkeling van het terrein werkt het Bedrijvenschap Hoefweg samen met twee andere partners: ASR Vastgoed ontwikkeling N.V. en Maasstede Vastgoed ontwikkeling V.O.F.  De handelsnaam voor het ca 80 ha grote terrein is het Bedrijvenpark Prisma (zie www.prisma.nl). Het bedrijvenpark Prisma richt zich vooral op de doelgroepen logistiek en distributie, gemengde en reguliere bedrijvigheid en horeca. Van de 80 ha is er circa 41 ha al uitgegeven, aan bedrijven zoals Aldi, Hoogvliet en Life Technologies.

 

Organisatie

Het Bedrijvenschap Hoefweg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur keurt de finale besluiten goed. Bestuurders en raadsleden vanuit Zoetermeer en Lansingerland hebben zitting in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Door het Algemeen Bestuur is een directie aangesteld om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden.  De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiële gang van zaken, onder meer door het beoordelen van de begroting en de jaarrekening van het Bedrijvenschap Hoefweg. Dit gebeurt nadat beide gemeenteraden hun mening over deze financiële stukken bekend hebben gemaakt. De activiteiten van het Bedrijvenschap Hoefweg worden uitgevoerd door de projectorganisatie Hoefweg in opdracht van het Algemeen Bestuur.